Türkiye Cumhuriyeti

Karaçi Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Vekaletname İşlemleri, 16.07.2014

Başkonsolosluğumuzdan vekaletname düzenlemek isteyen vatandaşlarımız için gereki evrak listesi ve belgeler aşağıda sunulmaktadır.

Evrak Listesi

  • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
  • Fotoğraf (2 Adet - 4x3 cm)
  • Vekil tayin edilen kişinin kimlik bilgileri

İlgili Dosyalar :

- Vatandaş Bilgi Formu.docx

- Vekaletname Dilekçe.doc