Türkiye Cumhuriyeti

Karaçi Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Doğum Kayıt İşlemleri, 17.07.2014

Başkonsolosluğumuzdan evlilik içi ve evlilik dışı doğum bildiriminde bulunmak için gerekli evrak aşağıda sunulmaktadır.

Evlilik içi

  • T.C. vatandaşının nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Doğum belgesinin bir nüshası, onaylı Türkçe çeviri ve 1 adet fotokopisi
  • Yabancı vatandaşın kimlik belgesinin bir nüshası
  • Çoklu doğum (ikiz, üçüz, …) olması halinde her çocuk için ayrı ayrı doğum sırasını gösterin doğum belgesinin bir nüshası, onaylı Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi

* 2 ay içinde bildirilmeyen doğumlara idari para cezası uygulanır.

Evlilik dışı

  • T.C. Vatandaşının nüfus cüzdanının fotokopisi,
  • Doğum belgesinin bir nüshası, onaylı Türkçe tercümesi ve 1 adet fotokopisi
  • Yabancı uyruklu şahsın kimlik belgesinin bir nüshası, onaylı Türkçe tercümesi ve 1 adet fotokopisi
  • Anne yabancı uyrukluysa doğum tarihinde annenin bekar olduğunu gösterir belgenin bir nüshası, onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi
  • Çoklu doğum olması halinde (ikiz, üçüz …) her çocuk için ayrı ayrı doğum sırasını da gösterir belgenin bir nüshası, onaylı 1 adet Türkçe çevirisi ve 1 adet fotokopisi

* Yabancı uyruklu eşin kimlik bilgilerinde doğum yeri, doğum tarihi, anne – baba isimlerinin mutlaka yer alması gerekmektedir. Kimlik belgesinde yer almaması durumunda doğum belgesi fotokopisinin noter onaylı tercümesiyle birlikte ayrıca ibraz edilmesi gerekmektedir.

* 2 ay zarfında bildirilmeyen doğumlara idari para cezası uygulanır.


İlgili Dosyalar :

- Doğum Bildirimi Anketi.docx

- Bilgi Formu.docx