Türkiye Cumhuriyeti

Karaçi Başkonsolosluğu

Bilgi Notları

Bedelli Askerlik İşlemleri, 18.12.2014

BEDELLİ ASKERLİK İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURU (18 ARALIK 2014)

Bedelli Askerlik’ten yararlanmak isteyen yükümlü vatandaşlarımızın başvuru koşulları ve önemli hususlar aşağıda belirtilmiştir;


1) 01 Ocak 1988 tarihinden (bu tarih dahil) önce doğanlar başvurabilecektir. Son başvuru tarihi 13 Şubat 2015'tir.


2) Başvuruların nüfus cüzdanı ile birlikte Başkonsolosluğumuza ŞAHSEN yapılması gerekmektedir.


3) Başvuruda Başkonsolosluğumuz tarafından verilecek olan form yükümlü tarafından 3 nüsha olarak doldurulacaktır. Sözkonusu form işbu duyurunun ekinde yer almaktadır.


4) Başkonsolosluğumuzca verilen bu form ile birlikte bankaya 18.000 TL karşılığı para o günkü TL/Dolar kurundan aşağıda belirtilen hesaplardan birine yatırılacaktır ve onaylı 3 adet dekont Temsilciliğimize teslim edilecektir.

Yükümlünün 18.000 TL’yi Türkiye’deki hesaplara yatırması ve makbuzun asıllarını getirmesi kaydıyla  işlemi kabul edilecektir.

Bu aşamada uluslar arası bakancılık işlemlerinden kesilecek ücretler, komisyonlar ve diğer giderler dikkate alınmalıdır. Zira aşağıda belirtilen hesaplara 18.000 TL'lik tutar eksiksiz ve tek seferde yatırılmalıdır. Ayrıca Pakistan bankacılık sisteminde farklılık gösteren uygulamaların, herhangi bir hak kaybına maruz kalmamak adına, dikkate alınması gerekmektedir.


5) Başkonsolosluğumuz bu belgeleri yükümlünün bağlı bulunduğu Askerlik Şubesi’ne iletecek ve sonuçtan yükümlü bilgilendirilecektir.

6) İlişikte kayıtlı dilekçe hazırlanarak Başkonsolosluğumuza gelinmesi, işlem süresini kısaltacaktır.


Hesap Numaraları:
T. Halk Bankası IBAN no (TL): TR31 0001 2009 4520 0010 2600 83
T.C. Ziraat Bankası IBAN no (TL): TR49 0001 0017 4537 7119 4351 38
T. Vakıflar Bankası IBAN no (TL): TR28 0001 5001 5800 7302 9593 00

Saygıyla duyurulur

İlgili Dosyalar :

- BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU DİLEKÇESİ.docx

- YURTDIŞI BEDEL ÖDEME BELGESİ.docx